Przed dzwonkiem

Tę lekcję przerobimy na przykładzie Poznania, bo znamy go najlepiej. Ale ponieważ zmiany administracyjne, które spowodowały cały ten „ambaras” miały skalę ogólnopolską, więc łatwo można je odnieść do innych dużych miast. O tym, że temat tej lekcji jest ważny, przekonywać nie trzeba. Bo chyba wszystkim uczniom wiadomo, że lokalizacja jest głównym parametrem decydującym o wartości nieruchomości. Tymczasem wiele osób wykazuje tu pewne braki w wiedzy ogólnej. Przyczyną jest to, że uczyli się oni „ze starego podręcznika” i później swoich wiadomości nie odświeżyli (choć było na to już ponad 20 lat). Czas to więc nadrobić. Drrrryń!… Dzwonek na lekcję.

Nowak, do tablicy!

Lokalizację nieruchomości określa się przede wszystkim wg kryteriów administracyjnych. Trzeba podać miejscowość, gminę, powiat… Pytanie brzmi: W którym powiecie leży Poznań? – Zaskakująco liczne odpowiedzi na to pytanie są błędne. Poznań nie leży bowiem w powiecie poznańskim! Poznań leży w powiecie… Poznań albo inaczej: sam jest powiatem. Najściślej rzecz ujmując: Poznań jest miastem na prawach powiatu. Takie miasto potocznie nazywa się powiatem grodzkim lub powiatem miejskim. Podobny status administracyjny mają wszystkie miasta, które wg stanu na 31.12.1998, czyli dzień przed reformą podziału terytorialnego kraju, liczyły ponad 100 tysięcy mieszkańców. Dotyczy to też kilkudziesięciu  mniejszych miast o specyficznym położeniu (np. Świnoujście, Sopot, kilka miast w aglomeracji górnośląskiej) oraz większości stolic dawnych województw (z wyjątkiem Piły, Sieradza i Ciechanowa).

Owszem, jest też powiat poznański! Tworzy go 17 gmin otaczających Poznań, w tym 11 z nim graniczących. Mapa powiatu poznańskiego przypomina więc amerykański pączek – taki z dziurą w środku. Choć tą dziurą jest akurat… Poznań. Drrrryń!… Przerwa. Ale krótka.

Co powiecie o powiecie?

Aby przerwa też była pożyteczna, zróbmy małą powtórkę z polskiego. Zbieżność form językowych w powyższym nagłówku może pomoże zapamiętać, że poprawnie należy mówić i pisać: w / o powiecie, a nie: powiacie. To przykład częstej w polszczyźnie wymiany głosek. Podobnie mamy świat – w / o / na świecie. Drrrryń!…

Dzielnice to tajemnice

Teraz pytanie do Kaczmarka (bo to taki poznański „Kowalski”): W której dzielnicy Poznania leży osiedle, na którym mieszkasz? – Prawidłowa odpowiedź jest bardzo uniwersalna, więc Kaczmarek nie musi nawet wiedzieć… gdzie mieszka. Ta odpowiedź brzmi bowiem: w żadnej! Tak, nikt w Poznaniu nie mieszka w którejkolwiek dzielnicy, bo dzielnic w Poznaniu nie ma już od 1990 roku!

Wtedy to zostały zlikwidowane dzielnice administracyjne funkcjonujące od roku 1954: Jeżyce, Grunwald, Wilda, Stare Miasto i Nowe Miasto. Były one takimi miejskimi gminami, z pewną samorządnością. Ten dawny podział wciąż jednak tkwi w głowach wielu mieszkańców. Utrwala go fakt, że Urząd Miasta, Urząd Skarbowy i parę innych ważnych instytucji, zachowało to dzielnicowe nazewnictwo i granice dawnych dzielnic do celów organizacyjnych. Niektóre placówki (delegatury) urzędów też długo miały lub nadal mają lokalizację „dzielnicową”.

Podobna sytuacja z brakiem formalnych dzielnic jest dziś m.in. we Wrocławiu. Ale już w Krakowie i Warszawie dzielnice wciąż funkcjonują jako pomocnicze jednostki administracyjne. A jak jest w Twoim dużym mieście? – Sprawdź sam. To zadanie domowe.

Osiedlowy zawrót głowy!

Obecnie w Poznaniu pomocniczymi jednostkami administracji samorządowej są osiedla. Jest ich 42 i kilka z nich ma takie same nazwy, jak dawne dzielnice: Wilda, Jeżyce, Stare Miasto i Grunwald (są aż 3 osiedla z tą nazwą: Grunwald Północ, Grunwald Południe i Stary Grunwald). Wynika to z faktu, że te osiedla były niejako kolebką, stolicą czy centrum większych dzielnic. A skutek tego jest taki, że nieruchomość reklamowana jako np. „położona na Jeżycach” może być zlokalizowana zarówno na osiedlu Jeżyce czy w obrębie Jeżyc rozumianych jako „stare”, „główne” czy „te właściwe”, jak i bardzo daleko od tychże Jeżyc, a tylko na terenie dawnej dzielnicy Jeżyce! Uff… Ewentualne nieporozumienie może tu być spowodowane nie tyle celowym przekłamaniem, ile niedouczeniem. Warto więc tę lekcję pilnie odrobić i w razie potrzeby pytać lub pouczać (grzecznie) innych. Drrrryń!… Wolne.

RE/MAX EXPERTS, biuro nieruchomości w powiecie Poznań z siedzibą na osiedlu Jeżyce