infolinia: 61 225 43 63
ul. Poznańska 3/7, 60-848 Poznań
experts@remax-polska.pl

Działki rezydencjonalne niedaleko Poznania

Bukowska, 62-060 Sapowice, Polska
529.920 zł

Szczegóły

Na sprzedaż trzy działki rezydencjonalne niedaleko Poznania

Trzy działki rezydencjonalne niedaleko Poznania jedyne takie, cudowne (2304 m2, 2359 m2, 2991 m2) nad samym Jeziorem Strykowskim wśród domów jednorodzinnych ze świetnym dojazdem do Autostrady S5 i do Poznania (20 minut samochodem). Działki znajdują się przy ul. Bukowskiej – w Sapowicach (Gmina Stęszew). Działki do zakupu razem lub każda z osobna (cena 230,00 zł za 1 m2):

199/74 – 2359 m2 – 542 579 zł
199/75 – 2304 m2 – 529 920 zł
199/76 – 2991 m2 – 687 930 zł

Lokalizacja:

 • Gmina Stęszew, Sapowice, przy ul. Bukowskiej
 • nad Jeziorem Strykowskim
 • szybki dojazd do Poznania ul. Bukowską i drogą krajową nr 32 i do węzła S5 (ok. 6 km)
 • Kąpielisko w Strykowie – czyste i zadbane
 • szkoły, przedszkola, sklepy
 • dookoła jeziora, zieleń, lasy, w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • dojazd ulicą asfaltową
 • z dala od zgiełku i hałasu
 • tereny sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi (w pobliżu ścieżki rowerowe, tereny spacerowe, plaże, itp.)
 • blisko Zamek von Treskov, Dworek Separowo, Trzcielińskie Bagno (tu wieża obserwacyjna)

Obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MNr
Uchwała:

NR IX/78/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – części wsi Sapowice, który dla terenu oznaczonego 1MNr określa m.in. następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:

 • jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego na każdej działce budowlanej,
 • urządzeń budowlanych

Dopuszczenie lokalizacji:

 • budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej, przy czym budynek może być wolnostojący lub dobudowany do innego budynku,
 • obiektów małej architektury,
 • 1 kondygnacji podziemnej,
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 60,0 m2
 • wiat garażowych lub ogrodowych o łącznej powierzchni do 50,0 m2,
 • dojść i dojazdów,
 • obiektów i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu

Dachy płaskie albo strome dwu- lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 45º;
Wysokość zabudowy dla:

 • budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 10,0 m do kalenicy
 • b) budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 6,0 m do kalenicy
 • wiat – do 5,0 m
 • budowli – do 12,0 m

Powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 15%, lecz nie więcej niż 300,0 m2;
Intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 0,45;
Powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70% powierzchni działki budowlanej
Powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2 300,0 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej
Z zastrzeżeniem pkt 10 minimalną liczbę miejsc do parkowania – 2 miejsca parkingowe na każdy lokal;
W zakresie zasad realizacji miejsc parkingowych:

 • lokalizację miejsc do parkowania na powierzchni terenu lub w garażu w granicach działki budowlanej, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc parkingowych na wyznaczonych stanowiskach w przyległej drodze wewnętrznej
 • zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi

Media:

 • w ulicy Bukowskiej – prąd, woda, kanalizacja

Zapraszam na prezentację.

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Informacja przekazana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.

 • ID: 24204
 • Opublikowane: 14 maja 2022
 • Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2022
 • Wyświetleń: 104