+48 61 225 43 63
ul. Poznańska 3/7, 60-848 Poznań
experts@remax-polska.pl

Działki rezydencjonalne niedaleko Poznania

Bukowska, 62-060 Sapowice, Polska
399.000 zł

Szczegóły

Na sprzedaż działki rezydencjonalne niedaleko Poznania

Działki rezydencjonalne niedaleko Poznania – cztery wyjątkowe (2304 m2, 2359 m2, 2991 m2 i 5075 m2) nad samym Jeziorem Strykowskim przy ul. Bukowskiej w Sapowicach (Gmina Stęszew) wśród domów jednorodzinnych ze świetnym dojazdem do Autostrady S5 i Poznania (20 minut samochodem).

Działki do zakupu razem lub każda osobno (cena 210,00 zł za m2):

 • 199/74 – 2359 m2 – 495 390 zł
 • 199/75 – 2304 m2 – 483 840 zł – cena promocyjna: 399 000 zł
 • 199/76 – 2991 m2 – 628 110 zł

Jedyna taka przy samym jeziorze: 199/73 – 5 075 m2 – 1 421 000 zł

Lokalizacja:

 • Gmina Stęszew, Sapowice, ul. Bukowska
 • nad Jeziorem Strykowskim
 • szybki dojazd do Poznania ul. Bukowską i drogą krajową nr 32 i do węzła S5 (ok. 6 km)
 • Kąpielisko w Strykowie – czyste i zadbane
 • szkoły, przedszkola, sklepy
 • w otoczeniu jeziora, zieleni, lasów, w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • dojazd ulicą asfaltową
 • z dala od zgiełku i hałasu
 • tereny sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi (w pobliżu ścieżki rowerowe, tereny spacerowe, plaże, itp.)
 • blisko Zamek von Treskov, Dworek Separowo, Trzcielińskie Bagno (tu wieża obserwacyjna)

Obwiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MNr
  Uchwała: NR IX/78/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – części wsi Sapowice, który dla terenu oznaczonego 1MNr określa m.in. następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:
  1) lokalizację:
  a) jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego na każdej działce budowlanej
  b) urządzeń budowlanych
  2) dopuszczenie lokalizacji:
  a) budynków gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej, przy czym budynek może być wolnostojący lub dobudowany do innego budynku
  b) obiektów małej architektury
  c) 1 kondygnacji podziemnej
  d) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 60,0 m2
  e) wiat garażowych lub ogrodowych o łącznej powierzchni do 50,0 m2
  f) dojść i dojazdów
  g) obiektów i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu
  3) dachy płaskie albo strome dwu- lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 45º
  4) wysokość zabudowy dla:
  a) budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 10,0 m do kalenicy
  b) budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 6,0 m do kalenicy
  c) wiat – do 5,0 m
  d) budowli – do 12,0 m
  5) powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 15%, lecz nie więcej niż 300,0 m2
  6) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 0,45
  7) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70% powierzchni działki budowlanej
  8) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2 300,0 m2 przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej
  9) z zastrzeżeniem pkt. 10 minimalną liczbę miejsc do parkowania – 2 miejsca parkingowe na każdy lokal
  10) w zakresie zasad realizacji miejsc parkingowych:
  a) lokalizację miejsc do parkowania na powierzchni terenu lub w garażu w granicach działki budowlanej, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc parkingowych na wyznaczonych stanowiskach w przyległej drodze wewnętrznej
  b) zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi

Media w ulicy Bukowskiej:

 • prąd
 • woda
 • kanalizacja

Zapraszam na prezentację.

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Informacja przekazana przez agenta/właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.

 • ID: 24204
 • Opublikowane: 14 maja 2022
 • Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2023
 • Wyświetleń: 275