+48 61 225 43 63
ul. Poznańska 3/7, 60-848 Poznań
experts@remax-polska.pl

Działka rolna Rakownia

Dolna, 62-095 Rakownia, Polska
400.000 zł

Szczegóły

Na sprzedaż działka rolna Rakownia

Działka rolna Rakownia 16 093 m2 (100/2) Gmina Murowana Goślina przy ul. Dolnej blisko Jeziora Kamińskiego (na zdjęciach) tuż obok Puszczy Zielonki. Na sprzedaż również działka obok 13 951 m2 (100/1). Położenie blisko kompleksu leśnego Puszczy Zielonki. Sielska, bardzo spokojna okolica. Cisza i świeże powietrze. Jedna z najlepszych lokalizacji, ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe, w powiecie poznańskim. Prywatność i znakomite warunki do rekreacji.

Z pobliskiej Murowanej Gośliny połączenia autobusowe i kolejowe z/do Poznania.

Lokalizacja:

 • blisko lasy
 • dojazd drogą utwardzoną
 • spokojna okolica
 • z dala od zgiełku i hałasu
 • tereny sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi (w pobliżu lasy, ścieżki rowerowe, itp.)

 

Obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni: tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 2R w zakresie zasad i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

 • zachowanie rolniczego sposobu zagospodarowania oraz istniejących oczek wodnych, cieków, rowów i zieleni śródpolnej, zgodnie z § 5 pkt 4-10
 • dopuszczenie wprowadzenia zadrzewień, przy czym wymaga się stosowania wyłącznie rodzimych gatunków drzew, właściwych siedliskowo i geograficznie
 • dopuszczenie usytuowania dróg gruntowych
 • zakaz chowu lub hodowli zwierząt futerkowych
 • zakaz lokalizacji budynków, zgodnie z § 10 pkt 4
 • dostęp dla samochodów do przyległej drogi publicznej lub do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie z przepisami odrębnymi
 • na terenach 2R zakaz lokalizacji budynków i innej zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Media:

 • prąd w ulicy

Odległości:

 • Murowana Goślina (centrum): ok. 3 km
 • Poznań (ul. Główna): ok. 19,5 km
 • Kamińsko: ok. 4,5 km

Zapraszam na prezentację.

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Informacja przekazana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.

 • ID: 21892
 • Opublikowane: 9 grudnia 2021
 • Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2022
 • Wyświetleń: 200

Video